Veelgestelde vragen

Heb ik een vergunning nodig voor grondwerk?

Nee, er zijn geen specifieke vergunningen nodig voor grondwerk. Vaak zijn vergunningen afhankelijk van het project en de lokale regelgeving.

Hoe kies ik een grondwerkbedrijf?

Kies een grondwerkbedrijf die bij je past. Kies een bedrijf met ervaring, een goede reputatie, de juiste vergunningen, en een sterke focus op veiligheid en milieuvriendelijkheid. Wij zijn gespecialiseerd in persoonlijk contact en een nette aflevering. Gewoon netjes en volgens afspraak.

Hoe kies ik een transportbedrijf?

Kies een grondwerkbedrijf die bij je past. Kies een bedrijf met ervaring, een goede reputatie, de juiste vergunningen, en een sterke focus op veiligheid en milieuvriendelijkheid. Wij zijn gespecialiseerd in persoonlijk contact en een nette aflevering. Gewoon netjes en volgens afspraak.

Hoe lang duurt een sloopproject?

De duur varieert sterk afhankelijk van de omvang en complexiteit van het project. Kleine projecten kunnen enkele dagen duren, terwijl grotere, complexere sloopwerkzaamheden weken of maanden kunnen vergen. Dit gebeurt altijd in goed overleg met de klant. 

Hoe worden grondwerkkosten berekend?

Kosten zijn afhankelijk van de omvang van het project, soort grond, de benodigde apparatuur, de toegankelijkheid van de locatie, en eventuele saneringswerkzaamheden. Neem contact met ons op of vraag een offerte op voor een persoonlijk advies.

Hoe wordt de kostprijs van transport berekend?

De kostprijs van transport hangt af van diverse factoren zoals:

 1. Type en hoeveelheid goederen

 2. Afstand en bestemming

 3. Vervoermiddel

 4. Brandstofkosten

 5. Tol- en havenkosten

Wat gebeurt er met het afval en puin?

Sloopafval wordt gescheiden en gerecycled. Materialen zoals beton, hout, metaal en glas kunnen vaak worden hergebruikt.

Wat is bodemsanering?

Bodemsanering is het proces van het verwijderen of neutraliseren van verontreinigende stoffen in de grond om de grond geschikt te maken voor veilig gebruik.

Wat is grondwerk?

Grondwerk omvat alle werkzaamheden die te maken hebben met het verplaatsen, verwijderen of verbeteren van grond om een bouwterrein voor te bereiden voor constructie of andere doeleinden. 

Wat is sloopwerk?

Sloopwerk is het gecontroleerd afbreken van gebouwen en structuren, inclusief het verwijderen van materialen en puin.

Wat zijn de stappen in een grondwerkproject?

 1. Planning en voorbereiding: Beoordeling van de locatie, verkrijgen van vergunningen en opstellen van een werkplan.

 2. Uitgraven en ontgraven: Verwijderen van overtollige grond en graven van sleuven of funderingen.

 3. Egaliseren: Creëren van een vlakke ondergrond.

 4. Aanvullen en verdichten: Toevoegen van grond en het verdichten voor stabiliteit.

 5. Afwerking: Aanbrengen van bijvoorbeeld graszoden of bestrating.

Wat zijn de veiligheidsmaatregelen bij grondwerk?

 1. Gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's)

 2. Beoordeling en markering van ondergrondse leidingen en kabels

 3. Toepassing van veilige werkmethoden en gebruik van geschikte apparatuur

 4. Regelmatige inspecties en onderhoud van machines

Wat zijn de voordelen van wegtransport?

 • Flexibiliteit en bereikbaarheid

 • Snelle levertijden voor korte afstanden

 • Geschikt voor elke locatie

Welke machines worden gebruikt bij sloopwerk?

 • Sloopkranen

 • Graafmachines met sloopaanbouwdelen

 • Betonzagen

 • Sloopkogels (ballen)

 • Knijpers en scharen voor staal en beton 

Welke soorten sloopwerk zijn er?

 • Totale sloop: Verwijderen van het hele gebouw of structuur.

 • Interne sloop: Verwijderen van binnenmuren, vloeren, en niet-dragende structuren.

 • Selectieve sloop: Alleen specifieke delen van een gebouw worden gesloopt, vaak voor renovatie of hergebruik van materialen.

Welke soorten transporten zijn er?

 • Kipper transport (los gestort materiaal)

 • Machinetransport 

Heb ik een vergunning nodig voor sloopwerk?

Ja, in de meeste gevallen is een sloopvergunning vereist. Dit hangt af van lokale regelgeving en de omvang van het sloopproject. De opdrachtgever zou een svms 007 certificering in een bestek op kunnen nemen, maar dit is niet verplicht.

Hoe kies ik een sloopbedrijf?

Kies een sloopbedrijf die bij je past. Kies een bedrijf met ervaring, een goede reputatie, de juiste vergunningen, en een sterke focus op veiligheid en milieuvriendelijkheid. Wij zijn gespecialiseerd in persoonlijk contact en een nette aflevering. Gewoon netjes en volgens afspraak.

Hoe lang duurt een grondwerkproject?

De duur van een grondwerkproject varieert sterk, afhankelijk van de omvang en complexiteit. Kleine projecten kunnen in enkele dagen worden voltooid, terwijl grotere projecten weken of zelfs maanden kunnen duren.

Hoe worden gevaarlijke materialen behandeld tijdens sloopwerk?

Gevaarlijke materialen zoals asbest, lood en chemische stoffen worden geïdentificeerd en veilig verwijderd door gespecialiseerde professionals, volgens strikte regelgeving. 

Hoe worden sloopkosten berekend?

Kosten zijn afhankelijk van factoren zoals de grootte van het gebouw, het type materiaal, de toegankelijkheid van de locatie, en de benodigde veiligheid- en milieumaatregelen.

Hoe wordt de kwaliteit van de grond beoordeeld?

De kwaliteit van de grond wordt beoordeeld door middel van bodemonderzoek, waarbij factoren zoals draagkracht, samenstelling, en eventuele verontreinigingen worden geanalyseerd.

Wat gebeurt er met overtollige grond?

Overtollige grond kan worden afgevoerd en, indien mogelijk, gerecycled of hergebruikt. Verontreinigde grond wordt afgevoerd naar gespecialiseerde verwerkingsbedrijven.

Wat is circulair slopen?

Circulair slopen is een benadering waarbij het doel is om zoveel mogelijk materialen te hergebruiken en te recyclen, waardoor afval en milieuschade worden geminimaliseerd.

Wat is logistiek in transport?

Logistiek omvat het plannen, uitvoeren en beheren van efficiënte opslag en beweging van goederen van oorsprong tot consumptie, inclusief transport, opslag, en distributie.

Wat is transport?

Transport omvat het verplaatsen van goederen of personen van de ene plaats naar de andere met behulp van voertuigen, infrastructuur en logistieke systemen. Wij hebben diverse transportmiddelen volledig tot beschikking. In te zetten voor transport van de meest uiteenlopende goederen. Daarbij laden en lossen we op elke gewenste locatie. Voor meer informatie, bekijk hier onze transportdienst.

Wat zijn de stappen in een sloopproces?

 1. Voorbereiding en planning: Beoordeling van de locatie, verkrijgen van vergunningen, en plannen van de sloopmethode.

 2. Veiligheidsmaatregelen: Opzetten van veiligheidsperimeters en bescherming voor arbeiders.

 3. Sloopwerkzaamheden: Uitvoeren van de daadwerkelijke sloop, inclusief sorteren van materialen.

 4. Afvoer van puin: Verwijderen en recyclen van sloopmateriaal.

Wat zijn de veiligheidsmaatregelen bij sloopwerk?

 1. Persoonlijke beschermingsmiddelen voor arbeiders.

 2. Omheiningen en signalering rond de slooplocatie.

 3. Veilig gebruik van sloopgereedschap en -machines.

 4. Strikte protocollen voor de behandeling van gevaarlijke stoffen.

Welke machines worden gebruikt bij grondwerk?

 • Graafmachines

 • Bulldozers

 • Wielladers

 • Dumpers

 • Tractors met aanhangers

 • Verdichtingsmachines

Welke soorten grondwerk zijn er?

 • Graven en ontgraven: Verwijderen van grond voor funderingen, kelders, of leidingen.

 • Egaliseren: Verplaatsen van grond om een vlak oppervlak te creëren.

 • Aanvullen: Toevoegen van grond om een gebied op te hogen of te stabiliseren.

 • Bodemsanering: Verwijderen van verontreinigde grond en vervangen door schone grond.

Welke veiligheidsmaatregelen zijn belangrijk in transport?

 • Gebruik van beveiligingszegels en sloten

 • GPS-tracking en bewakingssystemen

 • Voldoen aan regelgeving voor transportveiligheid

 • Opleiding en training van chauffeurs en personeel

a2hs_explain
a2hs_tap
a2hs_then