Grondwerken

Bekijk projecten

GRONDWERKEN

We beschikken over de juiste machines en kennis om snel en efficiënt alle gemeenschappelijke grondwerken te doen. Bijvoorbeeld het op grote schaal bouwrijp of woonrijp maken van projecten. Het uitgraven en aanvullen van fundaties. Van het omspitten van plantsoenen. Het uitgraven van een vijver. Maar ook wegreconstructies, rioleringswerkzaamheden, bodemsanering en bestratingswerkzaamheden. We leveren alle grondwerken geheel naar wens, helemaal gebruiksklaar.

Veelgestelde vragen

Wat is grondwerk?

Grondwerk omvat alle werkzaamheden die te maken hebben met het verplaatsen, verwijderen of verbeteren van grond om een bouwterrein voor te bereiden voor constructie of andere doeleinden. 

Heb ik een vergunning nodig voor grondwerk?

Nee, er zijn geen specifieke vergunningen nodig voor grondwerk. Vaak zijn vergunningen afhankelijk van het project en de lokale regelgeving.

Hoe lang duurt een grondwerkproject?

De duur van een grondwerkproject varieert sterk, afhankelijk van de omvang en complexiteit. Kleine projecten kunnen in enkele dagen worden voltooid, terwijl grotere projecten weken of zelfs maanden kunnen duren.

Hoe wordt de kwaliteit van de grond beoordeeld?

De kwaliteit van de grond wordt beoordeeld door middel van bodemonderzoek, waarbij factoren zoals draagkracht, samenstelling, en eventuele verontreinigingen worden geanalyseerd.

Wat zijn de stappen in een grondwerkproject?

 1. Planning en voorbereiding: Beoordeling van de locatie, verkrijgen van vergunningen en opstellen van een werkplan.

 2. Uitgraven en ontgraven: Verwijderen van overtollige grond en graven van sleuven of funderingen.

 3. Egaliseren: Creëren van een vlakke ondergrond.

 4. Aanvullen en verdichten: Toevoegen van grond en het verdichten voor stabiliteit.

 5. Afwerking: Aanbrengen van bijvoorbeeld graszoden of bestrating.

Welke machines worden gebruikt bij grondwerk?

 • Graafmachines

 • Bulldozers

 • Wielladers

 • Dumpers

 • Tractors met aanhangers

 • Verdichtingsmachines

Welke soorten grondwerk zijn er?

 • Graven en ontgraven: Verwijderen van grond voor funderingen, kelders, of leidingen.

 • Egaliseren: Verplaatsen van grond om een vlak oppervlak te creëren.

 • Aanvullen: Toevoegen van grond om een gebied op te hogen of te stabiliseren.

 • Bodemsanering: Verwijderen van verontreinigde grond en vervangen door schone grond.

Hoe kies ik een grondwerkbedrijf?

Kies een grondwerkbedrijf die bij je past. Kies een bedrijf met ervaring, een goede reputatie, de juiste vergunningen, en een sterke focus op veiligheid en milieuvriendelijkheid. Wij zijn gespecialiseerd in persoonlijk contact en een nette aflevering. Gewoon netjes en volgens afspraak.

Hoe worden grondwerkkosten berekend?

Kosten zijn afhankelijk van de omvang van het project, soort grond, de benodigde apparatuur, de toegankelijkheid van de locatie, en eventuele saneringswerkzaamheden. Neem contact met ons op of vraag een offerte op voor een persoonlijk advies.

Wat gebeurt er met overtollige grond?

Overtollige grond kan worden afgevoerd en, indien mogelijk, gerecycled of hergebruikt. Verontreinigde grond wordt afgevoerd naar gespecialiseerde verwerkingsbedrijven.

Wat zijn de veiligheidsmaatregelen bij grondwerk?

 1. Gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's)

 2. Beoordeling en markering van ondergrondse leidingen en kabels

 3. Toepassing van veilige werkmethoden en gebruik van geschikte apparatuur

 4. Regelmatige inspecties en onderhoud van machines

Wil je gebruik maken van deze dienst?

Vraag dan vrijblijvend een offerte aan of neem contact met ons op! Wij staan je graag te woord!

a2hs_explain
a2hs_tap
a2hs_then