Project Heeren van Herlaer

 In opdracht voor van der Heijden Bouw en Ontwikkeling hebben wij alle sloopwerk (volgens SVMS 007 ), asbestsanering, bomen rooien & boomstronken klepelen aangenomen en uitgevoerd.